|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov
Slovenj Gradec

Celjska cesta 24

2380 Slovenj Gradec

 

Telefon: 02 88 46 435

Faks: 02 88 46 460

Mobitel: 041 360 806

E-mail: marjana.kamnik@kor-dom.si

Prostovoljstvo

Prostovoljno delo je osebna odločitev, ki posamezniku omogoča, da poišče dejavnost, pri kateri podeli svoje izkušnje, znanja, posebnosti in občutljivosti v korist drugim in sebi.

 

1.     Prostovoljci

Prostovoljke na gospodinjskih enotah so prisotne vsak teden ob torkih dopoldan od 9.00 do 10.30 ure.

Na enotah  izvajajo različne aktivnosti:

  •  Priprava prostora za izvedbo aktivnosti,
  •  druženje, pogovor,
  •  branje, pitje kavice, ročna dela,
  • kuhanje, peka keksov, urejanje zeliščnih vrtov,izdelovanje rezancev,…
  •  računanje, risanje, izdelava voščilnic in okraskov,
  •  spoznavanje zdravilnih rastlin-iz pogovorov in literature,
  • sodelovanje pri izvedbi raznih prireditev s spremljanjem stanovalcev, nastopom, druženjem,
  •  različna področja iz življenja, preproste jogijske vaje, branje zgodb, pogovori o tem, kaj lahko starejši storimo sami zase za boljše telesno in duševno počutje,
  • pogovori o etnologiji o praznikih na slovenskem (pust, pratika, velika noč,..),
  •   prepevanje, glasbeno sodelovanje,…

 

Prostovoljke in stanovalci se večinoma sami dogovarjajo in odločajo, kakšne aktivnosti bodo izvajali na svojih enotah. 

Ob torkih poteka zgodovinski krožek, ki ga vodita zunanji prostovoljec zaposlen v Muzeju Slovenj Gradec in prostovoljka iz zelene enote.

Aktivnosti na delovni terapiji potekajo pod mentorstvom in z izdatno pomočjo prostovoljca  arhitekta. Na delovni terapiji je prisoten skozi vse leto, skoraj vsak dan od 9.00 do 12.00 ure. Pod njegovim vodstvom stanovalke in stanovalci na delovni terapiji ustvarjajo različne izdelke: lepljene slike, poslikane prtičke, slike različnih motivov v različnih tehnikah, poslikana vedra, voščilnice.

Pevskemu zboru stanovalcev doma je v veliko pomoč pri izvedbi pevskega druženja prostovoljka s svojo harmoniko in pevskim talentom. Vsak četrtek je od 9.15 ure do 10.30 ure, navzoča na vajah pevskega zbora. Udeležuje se tudi revije pevskih zborov in se nam pridruži na piknikih, izletih in ostalih prireditvah v domu.

Tri prostovoljke se vključujejo v urejanje knjižnice (vsako sredo) in branjem in seznanjanjem novosti na literarnem področju (1x mesečno ob petkih).

 

2.     Prostovoljci-stanovalci izvajajo predvsem prostovoljsko dežurstvo na recepciji.

Stanovalci so  prisotni v recepciji vsak dan od 15.00 ure do 17.00 ure. Namen njihovega dežurstva v recepciji je predvsem ta, da usmerjajo obiskovalce in jim nudijo osnovne informacije ter da dežurne tehnike, oziroma mentorico obvestijo o posebnih dogodkih, obiskih, če so jih opazili v času dežuranja.

 

3.     Prostovoljci-učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol z njihovimi mentorji

Z željo po spoznavanju institucionalnega (domskega) načina življenja se vključujejo otroci iz bližnjih vrtcev, učenci osnovnih šol in dijaki iz srednjih šol, ki želijo svoj prosti čas deliti z našimi stanovalci.