|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov
Slovenj Gradec

Celjska cesta 24

2380 Slovenj Gradec

 

Telefon: 02 88 46 435

Faks: 02 88 46 460

Mobitel: 041 360 806

E-mail: marjana.kamnik@kor-dom.si

Priznanja in certifikat kakovosti

E-QALIN         


E-Qalin (European quality-improving learning) je obsežen, vseevropski, inovativen in dinamičen  model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost.  

Je model, ki teče in se gradi. Biti vključen in delati po modelu kakovosti pomeni nikoli mirovati. Nujno se je pogovarjati, preverjati, vključevati. Na podlagi težav in izoblikovanih predlogov izvajati spremembe in delati na kvaliteti procesov, ki tečejo v hiši.

E-Qalin v matični ustanovi Črneče je bil vzpodbuda  za uvajanje kakovosti tudi v poslovni enoti Slovenj Gradec. Tako so se v letu 2009 izvedle uvajalne aktivnosti in izvedla prva faza samoocenjevanja. Uvajanje modela E-Qalin v novi dom, pomeni  ukvarjati se s kakovostjo  od samega začetka.

Srečujejo se skupine za samoocenjevanje, skupina za razvoj, projektne skupine, izvajajo se anketiranja, prireditve in predstavitve. Vse z namenom večje preglednosti in kvalitete storitev.

Izvaja se eden najpomembnejših projektov KLJUČNA OSEBA, tu so še KULTURA PREHRANJEVANJA, SAMOOSKRBA, ODZIV, PARTLJIČEVA BRALNA ZNAČKA, OCENA OGROŽENOSTI ZA PADCE, RAZJEDE in še bi lahko naštevala. Vse to so projekti, ki so plod 10 letnega dela.

 

Smo lastniki dveh certifikatov kakovosti. Biti dober in nuditi čim kakovostnejše storitve za zagotavljanje visoke stopnje zadovoljstva pomeni nenehno sodelovanje, pogovarjanje, prenos informacij in uvajanje novosti.

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva stanovalcev, njihovih svojcev in  delavcev  je v domu stalna in  nujna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva z vsakoletnim izvajanjem standardizirane raziskave, ki omogoča spremljanje trendov skozi leta ter primerjavo rezultatov z drugimi domovi.

Z E-Qalinom smo tako pridobili orodje, ki nam omogoča, da najprej ugotovimo, kaj je potrebno izboljšati, da poiščemo pravi način, kako to narediti, ter, da pri tem zagotovimo aktivno sodelovanje širšega kroga ljudi.

Uspeh je odvisen od pripravljenosti stanovalcev, svojcev in zaposlenih za sodelovanje.

Zloženka E-qalin 2018.docx 

Priznanje GZS za najboljše inovacije 2012

7. junija 2013 smo sodelovali, na področju koroške regije, na izboru koroških inovacij za leto 2012. V finalnem delu podelitve je napočil tudi naš trenutek. Prejeli smo zlato priznanje za inovacijo »Ključna oseba«.

Izrazito socialna inovacija deluje v bistvu po sistemu mreženja odnosov. V projekt so vključeni stanovalci, njihovi sorodniki in vsi zaposleni. Za vsakega stanovalca je zadolžen nekdo od zaposlenih, s katerim se stanovalec občasno druži. Projekt deluje na več nivojih, preprečuje socialno izoliranost, širi stanovalčevo socialno mrežo, zagotavlja višjo kakovost življenja starejših.

Kot dobitniki zlatega priznanja na področju koroške regije, smo se udeležili tudi dneva inovativnosti gospodarske zbornice Slovenije, ki je podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih za leto 2012. Naš dom je za svoj projekt "Ključna oseba" dobil srebrno priznanje ter posebno priznanje na področju sociale.