|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

F: 02 87 23 370

M: 041 360 806

E: kdsd@siol.net

 

 

Koroški center skupnostnih storitev KO-RA, Ravne na Koroškem

Koroški center skupnostnih storitev »KO–RA« Ravne na Koroškem je načrtovan kot sodoben večnamenski objekt za izvajanje dnevnih oblik varstva, začasnih namestitev za starejše, doma za starejše, varovanih stanovanj in pripadajočih prostorov. Investicijo se načrtuje tako, da vključuje v optimalni možni meri značilnosti gradnje, prostorskih rešitev in uporabljenih materialov, kot jih narekuje potrjena uspešna praksa tako t.i. domov 5. generacije v drugih okoljih Evropske unije. 

Prostorske rešitve vključujejo v maksimalni meri specifične potrebe starejših in invalidnih oseb, katerim je objekt namenjen v 70% ter njihovim svojcem in drugim osebam iz njihove osebne socialne mreže (ostalo so javne površine in notranji namenski prostori, tako za stanovalce kot za zunanje uporabnike).

Z novim konceptom in z novimi modeli strokovnega dela prinaša projekt lokalni skupnosti in upravičencem nove metode dela z drugačno kadrovsko strukturo in organizacijo dela, kot je značilna za domsko varstvo in dvigom kakovosti pomoči.

Projekt predstavlja tudi novost povezovanja večgeneracijskih aktivnosti ter medgeneracijskih oblik pomoči v stanovanjsko-gospodarskem kompleksu lokalne skupnosti ter vključuje sodobne koncepte varčne gradnje in sodobne ekološke koncepte (materiali gradnje, urbano vrtnarjenje, urbano čebelarjenje, širjenje zelenih površin).

Koroški center skupnostnih storitev KO-RA

Predvideni rezultati:

Izgradnja Koroškega centra skupnostnih storite KO-RA Ravne na Koroškem za:

  • Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let (14 mest)

  • Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let (18 mest)

Investicija se načrtuje tako, da bo uporabnikom omogočil neinstitucionalno varstvo, oskrbo in zdravstvene storitve ter da jim bo ohranil večgeneracijsko socialno vključenost z njihovo osebno in širšo socialno mrežo lokalnega okolja. Načrtovani objekt predstavlja pridobitev v neposrednem lokalnem okolju iz vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, možnosti novih delovnih mest, možnega večgeneracijskega sodelovanja in druženja.

 

 

Dokumenti

Vsebina je v pripravi.


 

Aktivnosti na projektu

Vsebina je v pripravi. 

 

 

 

 


V okviru EU projekta KO-RA sodelujemo z občino Ravne na Koroškem

 

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Stanovalci o domu

"ob sprejemu v dom sem bila precej bolna in sem potrebovala veliko pomoči zdravnice..."

>> Več

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS