|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

F: 02 87 23 370

M: 041 360 806

E: kdsd@siol.net

 

 

E-Qalin

E-QALIN je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše ljudi, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, CSD.

Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganje poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate zavoda. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja.

V okviru uvajanja modela  je  v ospredju:

Izobraževanje:   Znanje vodstva in delavcev ustanove  o modelu samem (zunanja predpisana in nujna izobraževanja, ter interna izobraževanja delavcev);  znanja, ki jih pridobijo moderatorji skupin za samoocenjevanje, njihovi člani in celoten kolektiv doma.

S pomočjo E-Qalin-a  lahko delavci dobijo vpogled v delovanje doma in dodatno možnost skupnih pogovorov in vplivanja na potrebne spremembe.

Povabljeni k sodelovanju: Delavcem doma je bil model obširno predstavljen in povabljeni so bili v skupine za samoocenjevanje. Ki imajo sedaj v domu zelo pomembno nalogo. Skupine niso sme sebi namen.  Njihov velik pomen se kaže v sodelovanju, druženju in povezovanju  vseh služb, ki delujejo v domu; v prispevku različnih kadrov, ki bodo, vsak s svojimi pogledi, stališči in mnenji vplivali na  sistem uvajanja novosti, oziroma spreminjanja  doma in večanja kakovosti  procesov v dobro nas vseh. 

Učenje iz lastnega delovanja: Zaposleni imajo skupaj s stanovalci in svojci možnost, dajati predloge in pripombe, kako se ti procesi lahko izboljšujejo.   

  • Uspeh je torej odvisen tudi in predvsem od pripravljenosti delavcev za sodelovanje
  • In uspeh, ki sledi bo potem tudi  del osebnega uspeha zaposlenih v domu

Zgodovina E-Qalina

Priprave za uvajanje modela E-Qalin so se pričele v letu 2007. Uvajanje je potekalo preko izobraževanja predstavnikov doma  za pridobitev certifikata  procesnega vodje. Prav tako se je za vodenje samoocenjevalnih skupin usposobilo 8 moderatorjev.

Zakaj E-Qalin

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva stanovalcev, njihovih svojcev in  delavcev  je v domu stalna in  nujna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva stanovalcev, od anket, do spremljanja pritožb, predlogov in razgovorov s stanovalci.

Zbrane informacije so osnova za nenehno izboljševanje  procesov dela in zagotavljanje večjega zadovoljstva  vseh pomembnih vključenih. V domu izvajamo anketiranje  - merjenje zadovoljstva. O rezultatih obveščamo stanovalce, njihove svojce in zaposlene.

Aktivnosti

V letu 2009 smo se udeležili  Kongresa E-Qalin v Velenju,  Supervizijske delavnice za moderatorje in  podelitve novih poslovnikov v Zrečah. Interno  se redno sestajajo moderatorji, delovale so štiri samoocenjevalne skupine, skupina za vodstvo in osrednja skupina.   Delovanje teh skupin, povezovanje, dogovarjanje o delovanju doma in sprotno reševanje težav je vplivalo na povezovanje med delavci in vodstvom. Z delom in aktivnostmi nadaljujemo tudi v letošnjem letu (3.faza).

E-Qalin v matični ustanovi je bil vzpodbuda  za uvajanje kakovosti tudi v enoti . Tako so se v letu 2009 izvedle uvajalne aktivnosti in izvedla prva faza samoocenjevanja. Uvajanje modela E-Qalin v novi dom, pomeni  ukvarjanje s kakovostjo  od samega začetka.

Model E-Qalin je model ki teče in se gradi. Biti vključen in delati po modelu kakovosti pa pomeni nikoli mirovati. Nujno se je pogovarjati, preverjati, vključevati vse pomembne (stanovalce, svojce in zaposlene), na podlagi težav in izoblikovanih predlogov izvajati spremembe in delati na kvaliteti procesov, ki tečejo v hiši.

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS