|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

M: 041 360 806

E: info@kor-dom.si

    prosnje@kor-dom.si

 

 

E-Qalin

E-QALIN je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše ljudi, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, CSD.

Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganje poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate zavoda. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja.

V okviru uvajanja modela  je  v ospredju:

Izobraževanje:   Znanje vodstva in delavcev ustanove  o modelu samem (zunanja predpisana in nujna izobraževanja, ter interna izobraževanja delavcev);  znanja, ki jih pridobijo moderatorji skupin za samoocenjevanje, njihovi člani in celoten kolektiv doma.

S pomočjo E-Qalin-a  lahko delavci dobijo vpogled v delovanje doma in dodatno možnost skupnih pogovorov in vplivanja na potrebne spremembe.

Povabljeni k sodelovanju: Delavcem doma je bil model obširno predstavljen in povabljeni so bili v skupine za samoocenjevanje. Ki imajo sedaj v domu zelo pomembno nalogo. Skupine niso sme sebi namen.  Njihov velik pomen se kaže v sodelovanju, druženju in povezovanju  vseh služb, ki delujejo v domu; v prispevku različnih kadrov, ki bodo, vsak s svojimi pogledi, stališči in mnenji vplivali na  sistem uvajanja novosti, oziroma spreminjanja  doma in večanja kakovosti  procesov v dobro nas vseh. 

Učenje iz lastnega delovanja: Zaposleni imajo skupaj s stanovalci in svojci možnost, dajati predloge in pripombe, kako se ti procesi lahko izboljšujejo.   

  • Uspeh je torej odvisen tudi in predvsem od pripravljenosti delavcev za sodelovanje
  • In uspeh, ki sledi bo potem tudi  del osebnega uspeha zaposlenih v domu

Zgodovina E-Qalina

Priprave za uvajanje modela E-Qalin so se pričele v letu 2007. Uvajanje je potekalo preko izobraževanja predstavnikov doma  za pridobitev certifikata  procesnega vodje. Prav tako se je za vodenje samoocenjevalnih skupin usposobilo 8 moderatorjev.

Zakaj E-Qalin

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva stanovalcev, njihovih svojcev in  delavcev  je v domu stalna in  nujna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva stanovalcev, od anket, do spremljanja pritožb, predlogov in razgovorov s stanovalci.

Zbrane informacije so osnova za nenehno izboljševanje  procesov dela in zagotavljanje večjega zadovoljstva  vseh pomembnih vključenih. V domu izvajamo anketiranje  - merjenje zadovoljstva. O rezultatih obveščamo stanovalce, njihove svojce in zaposlene.

Aktivnosti

Poročilo 

RAZISKAVA  ZADOVOLJSTVA     

 

V Koroškem Domu starostnikov Črneče - Dravograd, kot  tudi v Poslovni enoti Slovenj Gradec okviru modela kakovosti E-Qalin spremljamo zadovoljstvo naših uporabnikov in njihovih svojcev na eni strani, ter zadovoljstvo zaposlenih na drugi. Že nekaj let spremljamo tudi zadovoljstvo uporabnikov Pomoči na domu in njihovih sorodnikov. Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva, ki nam jo izvaja Podjetje Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj, omogoča spremljanje uspešnosti organizacije  v različnih perspektivah: (1) perspektiva uporabnikov, (2) zaposlenih, (3) svojcev, (4) uporabnikov pomoči na domu, (5) naročnikov kosil, (6) prostovoljcev in drugih deležnikov, ki se vključujejo v proces izvajanja storitev organizacije.  

 

Osnovna individualna analiza nam skupaj s primerjalno letno analizo dajeta podlago za sprejemanje ukrepov, ter postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev. Z raziskavo dobimo podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva, z umeščanjem individualnih rezultatov  v širši kontekst  (vsi vključeni domovi), pa dobimo osnovo za učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti doma pred drugimi, ter odkrivanje področij, ki se v primerjavi z drugimi domovi izkažejo za bolj problematična.                                           

 

V nadaljevanju sledijo primerjalni rezultati preteklih let - v matični enoti Črneče. Zaradi  težkih razmer v letih 2020, 2021– povezanih z epidemijo koronavirusa, se je tako organizacija dela, kot življenje stanovalcev v domu, v tem letu precej spremenilo. Anketi je dodano tudi poglavje o sprejemanju razmer, ter življenju in delu v času epidemije.  

Marina Oderlap, uni.dipl.soc.delavka


Rezultati raziskave 2021

   Raziskava zadovoljstva 2021.pdf

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS