|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov
Slovenj Gradec

Celjska cesta 24

2380 Slovenj Gradec

 

Telefon: 02 88 46 435

Faks: 02 88 46 460

Mobitel: 041 360 806

E-mail: marjana.kamnik@kor-dom.si

Opis postopka sprejema novega stanovalca

Za namestitev v naš Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju RS, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS, in so stari nad 65 let.

Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti pred sprejemom v naš Dom je naslednja:

  • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo izpolni in podpiše prosilec sam ali njegov uradni skrbnik. (To je enotni obrazec za vse domove po Sloveniji)
  • Mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik
  • Izjava o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe

O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev. Socialna delavka o odločitvi komisije prosilca pisno obvesti.

Prvi stik s prosilcem oziroma bodočim stanovalcem in velikokrat tudi s svojci vzpostavi vodja naše enote ali socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Da bi prehod stanovalca v novo bivalno okolje potekal čim bolj prijazno in najmanj stresno, prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom natančno seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled v Dom.

Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno in najhitrejšo namestitev.

 

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

  • Osebni dokument
  • Urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
  • Zdravstveni karton
  • Ortopedske pripomočke
  • Inkontinenčni material
  • Vsa zdravila

Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo obleko in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oziroma na  katere je navezan. V našem Domu podpiramo, da si stanovalci sobe uredijo po svoje, da si ustvarijo domačnost, kjer se dobro počutijo.

Vtisi o domu

Ni dom starosti, je dom cvetja, radosti in modrosti..."

>> Več