|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

F: 02 87 23 370

M: 041 360 806

E: kdsd@siol.net

 

REACT EU - ESSR: Prizidek in rekonstrukcija KDS Črneče

Projekti za odpravo posledic krize COVID - 19

http://www.eu-skladi.si.


NAMEN OPERACIJE:

Zagotavljanje prijaznega in varnega bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev starejših od 65 let v primeru izbruha epidemije nalezljivih bolezni. Projekt ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečanju kapacitet, temveč reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva ter podpori procesu deinstitucionalizacije, ki predstavlja ključno usmeritev razvoja socialnega varstva na nacionalni ravni.

 

CILJI OPERACIJE:

  • izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z vzpostavitvijo le eno in dvo posteljnih sob;
  • zagotavljanje ločenih čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb;
  • vzpostavitev t.i. sivih in rdečih con;
  • zagotavljanje infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti.

Investicija je načrtovana skladno z besedilom in zahtevami javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z rekonstrukcijo obstoječih površin v izmeri 11.736,0 m2 neto tlorisne površine in dograditve v izmeri 677,9 m2 neto tlorisne površine, je predvidenih 227 postelj, ki izboljšujejo bivalni standard starejšim ter zagotavljajo varno bivalno okolje. Dozidava je načrtovana kot nizkoenergijski objekt, pri tem pa se upošteva tudi uporaba lesa v največji možni meri za tovrsten objekt.

SPECIFIČNI CILJI OPERACIJE:

V okviru investicije je predvidena rekonstrukcija obstoječe stavbe z 203 posteljami, v prizidanem delu pa bo na voljo 24 postelj, kar pomeni, da bo na lokaciji matične enote po koncu investicije na voljo 227 mest. Za razliko mest, ki bo nastala kot posledica izboljšanja bivalnega standarda, se bo 25 stanovalcev naselilo v novo izgrajeni Center skupnostnih storitev na Ravnah na Koroškem (KO-RA) Koroški center skupnostnih storitev KO-RA, Ravne na Koroškem (kds-dravograd.si).

»Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020.