|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

M: 041 360 806

E: info@kor-dom.si

    prosnje@kor-dom.si

 

 

Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe (2018-2020)

Operacija " Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" - Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe (2018-2020)

Koroški dom starostnikov od 1.10.2018 izvaja aktivnosti pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt je financiran s strani Evropske unije - evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije ter bo trajal do junija 2020. V izvajanje aktivnosti pilotnega projekta se na Koroškem vključuje več kot 30 partnerjev. Poleg petih obveznih partnerjev: Koroški dom starostnikov, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroška, poslovna enota Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center Ravne na Koroškem in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, v projektu sodelujejo še vse občine Mežiške doline ter več kot 20 društev iz lokalnih okolij.

Glavni cilj projekta je s celostnim pristopom in z obravnavo usmerjeno na posameznika, preizkusiti orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, in sicer v obliki osnovnih in podpornih dnevnih opravil (pomoč pri osnovnih dnevnih in gospodinjskih opravilih, nega telesa…) oz. storitev za ohranjanje samostojnosti (storitve, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti; preventiva pred padci, svetovanje o prilagoditvi stanovanj…). Do storitev dolgotrajne oskrbe so upravičeni posamezniki, ki so starejši od 18 let in so zaradi različnih posledic: bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju trajno odvisni od pomoči drugih. Sklop storitev je oblikovan z namenom, da posameznikom pomaga ohranjati kakovostno bivanje v domačem okolju.

Pilotne aktivnosti so namenjene tudi podpori neformalnim oskrbovalcem, ki so velikokrat zelo obremenjeni, tako fizično kot psihično, zato jih želimo v sklopu tečajev in skupin za samopomoč opolnomočiti za izvajanje storitev neformalne pomoči oz. jim nuditi podporo, ki jo potrebujejo.

Pilotni projekt se je zaključil 30.9.2020.

Spletna stran projekta: www.ppdo.si

 

 

 

 


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


 

Stanovalci o domu

"ob sprejemu v dom sem bila precej bolna in sem potrebovala veliko pomoči zdravnice..."

>> Več

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS