|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

M: 041 360 806

E: info@kor-dom.si

    prosnje@kor-dom.si

 

 

Zdravstvena nega

V zdravstveno negovalnem sektorju je zaposlenih 89 delavcev (dipl. medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, negovalk, strežnic oz. čistilk). To je timsko delo, s katerim pomagamo stanovalcem pri opravljanju vseh tistih življenjskih funkcij, ki jih sami ne zmorejo, ne znajo ali ne želijo opraviti ( prehranjevanje, skrb za osebno higieno, gibanje, oblačenje idr.).

Izvajamo tudi različne negovalne intervencije po naročilu zdravnika (aplikacije terapije, prevezi ran idr.)

Posebna pozornost je namenjena negi in oskrbi nepomičnih stanovalcev, kjer dajemo poudarek kvalitetni zdravstveni negi ter besedni in nebesedni komunikaciji, tudi če ta s strani stanovalca ni več možna. 

Na oddelku B3, kjer imamo nastanjenih 42 stanovalcev z demenco, poteka delo po posebnem programu inovativne validacije.

Velik poudarek dajemo kvalitetni komunikaciji s stanovalci in spoštovanju njihovega dostojanstva, negujemo pa tudi dobre odnose med sodelavci.

Stanovalce spodbujamo k čim večji samooskrbi, upoštevamo tudi individualnost posameznika, njegove želje in potrebe.

Za izvajanje kvalitetne zdravstvene nege je potrebno stalno strokovno izobraževanje delavcev, predvsem s področja zdravstvene nege in oskrbe starostnika, komunikacije, etike in socialne oskrbe...

Sodelujemo tudi z zdravstvenimi šolami, njihovi dijaki in študenti  opravljajo v našem domu delovno prakso in počitniško delo. Za naše stanovalce so medgeneracijska druženja zelo dobrodošla in se jih veselijo.

Velik poudarek dajemo tudi dokumentiranju zdravstvene nege in oskrbe, izdelali smo tudi hišne standarde zdravstvene nege. Z različnimi pripomočki in aparati smo standard nege še izboljšali. Stanovalcem smo kot dodatno storitev ponudili tudi pedikuro in masažo. Svoje poslanstvo vidimo v tem, da pri stanovalcih ne opravljamo samo negovalnih intervencij, pomembna naloga delavcev v zdravstveno negovalni službi je razumevanje in spoštovanje stanovalcev, individualna obravnava ter posluh za njihove želje in potrebe.

Stanovalci so skupaj z zaposlenimi 24 ur dnevno in pogosto jim zaupajo stvari, ki jih težijo. Zato so za kvalitetno delo poleg strokovnega znanja poleg strokovnega znanja pomembne tudi dobre značajske lastnosti delavcev, empatija in prijaznost. Pomembno pa je tudi timsko delo, sodelovanje med službami in komunikacija s svojci in zunanjim okoljem, kajti zdravstvena nega smo predvsem ljudje. 

 

Dragica Čas, namestnica direktorja za nego in oskrbo, nadomešča Nina Končnik. 
Tel. št. 02 87 23 361

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS