|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

M: 041 360 806

E: info@kor-dom.si

    prosnje@kor-dom.si

 

 


Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem;

* starim nad 65 let,

* osebam s statusom invalida

* drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči

* kronično bolnim in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja

* hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega tri sklope opravil:

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ( pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju...)

2. Gospodinjska pomoč ( prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka, pomivanje uporabljenje posode, osnovno čiščenje, postiljanje...)

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ( vzpostavljanje socialne mreže, spremljanje upravičenca...)

 

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega pooblaščenca, traja pa največ do 4 ure dnevno in največ 20 ur tedensko. 

Cena glede na opravljeno storitev za območje občine Dravograd znaša na dan delovnika 6,16 eur, na dan praznika 9,24 eur, na nedeljo pa 8,62 eur.

Vse dodatne informacije vam nudi gospa Mirjam Kotnik, dipl.soc.delavka na številki 02 87 23 389 ali e pošta mirjam.kotnik@kor-dom.si

PROŠNJA za Pomoč na domu.pdf

Zdravnisko_potrdilo.docx

IZJAVA (DO)PLAČEVANJA storitev PND.pdf

Stanovalci o domu

"ob sprejemu v dom sem bila precej bolna in sem potrebovala veliko pomoči zdravnice..."

>> Več

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS