|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

F: 02 87 23 370

M: 041 360 806

E: kdsd@kor-dom.si

 

 

Prostovoljno delo

V domu že trinajst let delujejo skupine za samopomoč - prijateljske skupine (Peca, Urška, Lipa, Tulipan, Edlvajs, Marjetice in Barka).

Trenutno v domu poteka sedem skupin. V skupino je vključeno povprečno 10 stanovalcev.

Skupine vodijo naše prostovoljke; upokojene delavke, delavke doma in zunanje prostovoljke.


 

V naš dom prihaja tudi družabnica, upokojena delavka Staša Podstenšek, v letu 2009 pa smo k izvajanju družabništva pridobili gospo Nežiko Korošec iz Dravograda.  Ker se kaže vedno več potreb po druženju v večposteljnih sobah, gospa izvaja delo družabnice po vnaprej zastavljenem programu obiskov pri stanovalcih, ki so zaradi telesne šibkosti ali bolezni nezmožni obiska drugih aktivnosti.

 

Prostovoljke vodijo evidenco obiskov pri stanovalcih.

V letu 2009 smo prostovoljcem v zahvalo priredili že šesti božični koncert, ob tej priložnosti se jih zahvalimo in jih obdarimo.

 

PROSTOVOLJCI V PEVSKEM ZBORU DELAVCEV

V letu 2009 smo opravili približno 70 vaj, kar je 105 prostovoljnih ur vsakega pevca, brez vštetih nastopov. Povprečna udeležba na vajah je bila 8 pevcev. Udeležili smo se revije pevskih zborov zavodov v domu Tisje.

V letu 2009 so pevci prejeli jubilejno bronasto Gallusovo značko Javnega sklada za kulturne dejavnosti za pet let obstoja.

 

V Mešanem pevskem zboru delavcev aktivno sodeluje 15 zaposlenih, ki se enkrat tedensko srečujejo na vajah. 

V letu 2010 bomo imeli vaje vsak četrtek, v prostorih sejne sobe – klet.

V letu 2010 planiramo en samostojni koncert ter sodelovanje na prireditvah po letnem programu prireditev. Želimo se udeležiti medobčinske pevske revije v Dravogradu ter pevske revije socialnih zavodov ter ostalih koncertov, na katere bomo vabljeni.

 

 

V prostovoljno delo v našem domu se vključujeta tudi:

Arhitekt Lojzek Kralj -  pomoč na delovni terapiji

Prof.mag. Irena Oder – lektorica glasila Moj drugi dom

 

Prostovoljno delo v našem domu se razvija, delovanje prostovoljcev pa dobiva poseben pomen.

 

 

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS